Lingvo:

Menuo

Estraro de PEA

Robert Kamiński

Agnieszka Mozer

Zofia Śmistek

Alina Mozer

Marek Mazurkiewicz

Kontakto

Ĉefa Estraro de PEA

str. Gen. W. Andersa 37

apartamento 59a

00-159 Warszawa

tel.: +48 720 912 520

pea@esperanto.pl

www.esperanto.pl

Vikipedio

facebook

Arkivoj

Senkategoria

Numero 1/2021 de Pola Esperantisto estas sendita al abonantoj.

Enhavo

Redaktoraj vortoj … 2
Estraro informas
Robert Kamiński, Ĉi-jare vi povas denove subteni la Polan Esperanto-Asocion … 3
Eventoj
Nina Pietuchowska, Virtualaj Bjalistokaj Zamenhof-tagoj … 5
Jagoda Greger, Reta kurso de Esperanto en Sopot … 7
Mojose
www.pej.pl, Sekva reta E-kurso de PEJ … 7
Raportoj, rakontoj
Ulrich Lins, Esperantistoj en la Varsovia Geto … 8
Kasia Wybrzak, Mi ludos por vi la polan himnon 11
https://tiny.pl/r17rt, Ĉu la mara industrio spertos veran revolucion? … 18
Małgorzata Komarnicka, Ni savu nian domon, nian teron, nian mondon, nin mem – ĉu ekologio estas modo aŭ devo? … 15
Roman Dobrzyński, Arĝenta Mazi … 17
Magdalena Tatara, Iga Świątek – reĝino de Parizo … 21
Pri kio ni aŭdas
Marija Belošević, prezidantino de IKUE, Tertremo en Kroatio … 22
Vizitindaj lokoj
Robert Kamiński, La plej granda palaco en Eŭropo … 23
Homoj
Jolanta Kieres, Rememoro pri Bronisław Kieres … 26
Lingvoscienca angulo
Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko, De rilate al vorteto … 27
Literaturaĵoj
Elżbieta Karczewska, Belega Davido à la kronviruso … 28
Gizela Sklorz, Versaĵoj … 30
Saĝulaj pensoj
Jarka Malá el Ĉeĥio, Pri la vakcin-simila efiko de la protektaj maskoj … 30
Leterkesto
Mireille Grosjean, Kongreso de ILEI en 2021 … 33
Adam Wilkus, Denove pri ŝakoj … 33
Kalendaro 34
Diverse, facile, bonguste
Magdalena Tatara, Pirogoj – tradicia pola manĝaĵo … 35
Oni eldonis
“Bjalistokaj kajeroj” n-ro 10, „Esperanto-Movado en Vroclavo kaj Malsupra Silezio”, „Lernado per kantado”… 36
Forpasis
Halina Marta Oleszek, Bronisław Kieres, Zygmunt Lange 37
El fotogalerio de Andrzej Sochacki
Andrzej Sochacki, 6-aj Esperantaj Tagoj de Staszów, 21-24.05.1992 … 38
Amuze
Adam Wilkus, Krucenigmo pri fungoj … 40
Zamenhof/Esperanto-Objekto
Robert Kamiński, Zamenhof/Esperanto-Objektoj en Pollando – 1 … 44

 

La Ĉefa Estraro rekomendas nuligi ĉiujn lokajn renkontiĝojn pro danĝero ligata kun COVID-19 ĝis malnuligo. Se  vi deziras okazigi renkontiĝon ni rekomendas kontaktiĝi rete kun samklubamnoj.

Ni informas, ke – pro eventuala danĝero ligata kun COVID-19 – la renkontiĝoj organizataj de la PEA-Filio en Łódź en Lodza Kulturdomo ne okazos ĝis malnuligo.

Ni informas, ke – pro eventuala danĝero ligata kun COVID-19 – la renkontiĝoj organizataj de la PEA-Filio en Glivice ne okazos ĝis fino de la marto.

Ni invitas vin al internacia ŝak-turniro kiu okazos inter la 14-a kaj 15-a de marto 2020 en urbo Radom. Aliĝiloj sendu ĝis la 12-a de marto 2020. Pli mute da informoj en ligiloj kaj dosieroj.

https://eventaservo.org/e/ea2ece
anonco

Decembre 2019 aperis libro “Krzysztof Kolumb – historia niezwykła” (Kristoforo Kolombo – historio eksterordinara). La aŭtoro, Adam Góralski, estis esperantisto, i.a. honora membro de UEA. Malgraŭ ke la libro rakontas ĉefe en nekurima formo la historion de Kristoforo Kolombo oni povas trovi en ĝi menciojn ankaŭ pri Esperanto. Ordinara prezo de la libro estas 39.99 zlotoj – tamen la membroj de PEA povas ricevi ĝin nur kontraŭ 25 zlotoj. La libro aperis en la pola lingvo, sed la eldonejo pripensas eldoni ĝin ankaŭ en Esperanto. Ĉu iu estas interesigita pri apero de la libro en Esperanto?

Oficjala paĝo de la libro

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Przed paroma godzinami dowiedziałem się o możliwości wspomożenia Polskiego Związku Esperantystów przy okazji rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

1% podatku może zasilić naszą organizację chociaż nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego ale aby tak się stało musimy to zrobić za pomocą Fundacji FaniMani. Poniżej załączam instrukcję jak to zrobić.

Aby nasze działania były efektywne muszą to być działania natychmiastowe i zbiorowe bo chodzi o kwotę około 10 000 zł.

Nas członków PZE jest wg stanu na 31 12 2018  299 osób. Gdyby każda ta osoba rozliczyła się z Urzędem Skarbowym w podany sposób to łatwo oszacować nasz dochód. 299 osób x 30,00 zł = 8 970,00 zł.

Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego że część naszych członków ma inne priorytety i swój 1% przekażą na inne organizacje ale z drugiej strony są wśród nas osoby które zachęcą innych aby wspomogły Polski Związek Esperantystów. Oczywiście startujemy już mocno opóźnieni.

Dlatego nasze działania muszą być natychmiastowe. Proponuję przesłać niniejszy list na wszystkie inne znane Wam adresy mailowe. Przy takim działaniu proszę jednak o zachowanie pewnej higieny i nie wysyłanie listów zbiorowo tylko na ściśle określony adres.

Ja osobiście już złożyłem zeznanie ale postanowiłem wysłać jeszcze raz mój PIT 37 z korektą. Bardzo ciekawy jestem wyniku naszych starań.

Aleksander Zdechlik

Instrukcja

Jak skorzystać z 1% podatku z Fundacją FaniMani?

Fundacja FaniMani posiada status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego. Realizując nasze cele statutowe – wspieranie  organizacji pozarządowych i szkół w pozyskiwaniu środków działania statutowe – udostępniamy wszystkich zarejestrowanym w FaniMani organizacjom, które nie mają statusu OPP możliwość skorzystania ze środków pochodzących z odpisu 1% podatku zebranych przez Fundację FaniMani.

Fundacja FaniMani nie pobiera żadnych opłat czy prowizji z tego tytułu. Wypłata zebranych w ten sposób środków nastąpi do dnia 31 sierpnia 2019 roku (przy założeniu, że urzędy skarbowe zrealizują wypłatę środków z 1% i przekażą rozliczenie celów szczegółowych do końca lipca 2019).

Podatnik, aby przekazać 1% podatku powinien podać następujące dane:

  • Organizacja: Fundacja FaniMani
  • KRS: 0000507234
  • Cel szczegółowy: {22781} (nie należy podawać nazwy organizacji, tylko id beneficjenta w tym wypadku jest to id Polskiego Związku Esperantystów)