Lingvo:

Menuo

Estraro de PEA

Robert Kamiński

Agnieszka Mozer

Zofia Śmistek

Alina Mozer

Marek Mazurkiewicz

Kontakto

Ĉefa Estraro de PEA

str. Gen. W. Andersa 37

apartamento 59a

00-159 Warszawa

tel.: +48 720 912 520

pea@esperanto.pl

www.esperanto.pl

Vikipedio

facebook

Arkivoj

Pola Esperantisto 1/2018

Estimataj legantoj
Post longa paŭzo, mi sukcesis fini la unuan ĉijaran numeron de Pola Esperantisto. Multaj neatenditaj okupoj malhelpis al mi prepari ĉion pli frue. Mi promesas rapidigi loborojn ĉe la sekvonta numero kaj aperigi ĝin ĝustatempe.
En la nuna numero ni prezentas artikolon pri istruado de Esperanto en “Universitatoj de Tria Aĝo” (UTA). La aŭtoro prezentas diversajn argumentojn, kial valoras instrui internacian lingvon en tiu ĉi organizaĵo. Ĝenerale, la artikolo estas dediĉita al neesperantistoj, tamen, estas bone rememorigi al ni pri bona influo de la lernado sur homoj kvindek aŭ sesdekjaraj. Oni ankaŭ povas uzi tiujn argumentojn dum varbado al Esperanto. Ni proponu al estraranoj de la universitatoj enkonduki instruadon de Esperanto. Kuraĝu mem gvidi kurson en UTA en sia urbo. Nia E-movado maljuniĝas, malkreskas kaj ĉiu nova esperantisto estas por ĝi tre grava.
Vintro jam finiĝis, tamen, pri sia sanstato oni ĉiam valoras zorgi. Adam Wilkus, en sia artikolo, prezentas al ni kelkajn konsilojn, kiamaniere zorgi pri la bona sano. En la ĉapitro Vizitindaj lokoj Jan Szałowski invitas nin al Supra Luzacio, malmulte konata najbara regiono en Germanio. Legu ankaŭ interesan recenzon pri la libro de Roman Dobrzyński „Zamenhof en Varsovio”.
Agrablan legadon
Robert Kamiński

Pola Esperantisto 2/2018

Pola Esperantisto 3/2018

Pola Esperantisto 4/2018

Pola Esperantisto 5/2018

Pola Esperantisto 6/2018