Lingvo:

Menuo

Estraro de PEA

Robert Kamiński

Agnieszka Mozer

Zofia Śmistek

Alina Mozer

Marek Mazurkiewicz

Subtenas nin

Kontakto

Ĉefa Estraro de PEA

str. Gen. W. Andersa 37

apartamento 59a

00-159 Warszawa

tel.: +48 720 912 520

pea@esperanto.pl

www.esperanto.pl

Vikipedio

facebook

Nia fejsbuka paĝo

Facebook Pagelike Widget

Arkivoj

Aliĝu al la kongreso!

aleksander

Inter la 31-a de majo kaj la 2-a de junio 2019 okazis en urbo Łochów (Ûohuf) la 38-a Pola Esperanta Kongreso.

Dum la lasta tago de la Kongreso, la 2-an de junio 2019 havis  membroj de Pola Esperanto-Asocio  Ĝeneralan Kunsidon. Tre grava evento, čar krom čiujaraj leĝdevigaj decidoj la Kunsido devis elekti novan estraron de Pola Esperanto-Asocio. La Kunsidon partoprenis 29 membroj kaj 27 personoj volis baloti. Preskaŭ čiuvoče oni elektis novan estraron.

Jen novaj niaj gvidantoj:

1) Robert Kamiński – prezidanto

2) Agnieszka Mozer – vicprezidantino

3) Zofia Śmistek – ĝenerala sekretario

4) Alina Mozer – kasistino

5) Marek Mazurkiewicz – ano

Ankaŭ oni elektis Ĝeneralan Revizian Komisionon de PEA. Jen la Komisiono:

1) Halina Füchsel – prezidantino

2) Świętosław Fortuna – ano

3) Zbigniew Kowalski – ano

Mi, kiel antaŭa prezidanto de PEA kore gratulas al la novelektitaj personoj kaj deziras sukcesojn. Mi certas ke sukcesoj venos.

Aleksander Zdechlik

 

Kongreso de Polaj Esperantistoj en Zabrze

26-28 majo 2018

La 37-a Kongreso de Polaj Esperantistoj en Zabrze (Zabĵe)

en plejprofunda nivelo en Minejo Guido -320 m subtere 

organizota sub honora patroneco de Prezidentino de la Urbo Zabrze

s-ino magistro Małgorzata Mańka-Szulik (Maŭgoĵata Manka-Ŝulik)

 

Kongreso destinita estos al pola karboindustrio

Organizatoro: Pola Esperanto-Asocio str. gen. W. Andersa 37/59 a, 00-159 Warszawa

Termino: 26-28 majo 2018 j. (sabato, dimanĉo, lundo)

Loko: Zabrze (Zabĵe) (organizatoroj nun negocas ĝustajn lokojn)

Programo de 37-a Kongreso de Polaj Esperantistoj

sabato la 26-a de majo

Minejo”Guido” ( prononco:”Gujdo”)

9:00 komenco de transporto subteren

9:15  solena malfermo de la Kongreso

  • komenco – paroloj de invititaj gastoj
  • prelego – „Unikaj postrestaĵoj de karboindustrio en Zabrze” – Ewa Caban
  • arta parto – kelkaj kanzonoj – „JOMO”

11:00 teknikaj informoj

  • transporto surteren

11:30  ekskurso en Minejo „Guido”

13:30  fino de la ekskurso

13:30 -15:00 tagmanǧa paǔzo

Sportejo MOSIR

15:00 prelego „Zabrze” ( prononco:Zabĵe)  – Krystyna Grochocka

15:30 prelego „Norda Francio eta Pollando” – Edmond Plutniak

17:00 teknika paǔzo

18:00 koncerto de ĉeha ensemblo „Noproblem”

dimanĉo la 27-a de majo

Sportejo MOSIR

10:00 – 12:30 Ĉefa Kunsido de Pola Esperanto-Asocio (pole)

por aliaj partoprenantoj ekstere

10:00 – 12:00 vizito en la „Botanika Ĝardeno en Zabrze”

aǔ se ne estos bona vetero

11:00 -12:00 vizito en urba muzeo „Cafe Silesia”

Sportejo MOSIR

por ĉiuj

13:00 -15:00 ekskurso al „Galerio de Reĝino Luiza”

16:00- 17:00 prelego „Nikiszowiec ( prononco: Nikiŝovjec) kaj Giszowiec ( prononco: Giŝovjec) du miraklaj kvartaloj – Ewa Caban

17:00 – 18:00 prelego

18:00  koncerto de franca artisto JOMO

lundo la 28-a de majo

Rejona Stacio de Minejaj Savistoj

9:00 -10:30  vizito en  la Stacio

Sportejo MOSIR

11:00 -14:00 prelegoj

14:00 Solena fermo de la Kongreso

Tranoktoj:

Oni rezervis tranoktadon en Hotelo Ambasador (apud la Minejo) Zabrze ul. 3-go Maja 78

en ĉambroj 3-4 personaj jam ekde vendredo la 25 majo. Prezo estas 45,00 zł kontraŭ unu tranokto.

Okaze de elĉerpiĝo de lokoj en la Hotelo Ambasador organizantoj havas rajton proponi alian hotelon kun aliaj prezoj.

 

Manĝado:

Memstare.

 

Aliĝkotizo:

35,00 zł

Aliĝoj:

Aliĝoj oni devas sendi al reta adreso: aleksander.zdechlik@gmail.com  aŭ al normala adreso: Polski Związek Esperantystów O/Gliwice, skr. poczt. 21, 44-100 Gliwice  kun informo pri kvanto da tranoktoj kaj kun planitaj ekskursoj. En la aliĝo oni devas aldoni kontakton.

Aliĝoj estos validaj post la enpago (nur por poloj) kaj ili estos registrataj ĝis la 30-a aprilo 2018. Post la dato organizatoroj povos preni aliĝon sed nenion garantias.

 

Enpagoj:

Oni povos pagi al bankokonto dePEA  nr 64 2130 0004 2001 0558 6110 0001 kun alskribo – Kongrso en Zabrze.

Monsumo devas havi aliĝkotizon 35,00 zł kaj enpagon kontraŭ tranoktoj (kvanto de tranoktoj x 45,00 zł). Se iu rezignus la enpago povos esti ne redonita.

 

Aliĝilo