Język:

Zarząd PZE

Robert Kamiński

Agnieszka Mozer

Zofia Śmistek

Alina Mozer

Gizela Matray

Kamil Getka

Menu

Wspiera nas

Polub nas na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Kontakt

Zarząd Główny PZE

ul. Gen. W. Andersa 37 lok. 59a

00-159 Warszawa

tel.: +48 720 912 520

pea@esperanto.pl

www.esperanto.pl

Vikipedio

facebook

Archiwa

Organizujesz wydarzenie esperanckie? Prześlij nam informację o nim

Stowarzyszenie

Polski Związek Esperantystów jest stowarzyszeniem zrzeszającym esperantystów w całym kraju. Posiada oddziały w kilkunastu miastach.

Celami PZE są:

  1. popularyzowanie języka esperanto;
  2. nauczanie języka esperanto;
  3. wspieranie i rozwój kultury esperanckiej;
  4. szerzenie idei zbliżenia między narodami za pomocą języka esperanto;
  5. wykorzystywanie języka esperanto do popularyzowania polskiej kultury i historii;
  6. pielęgnacja poczucia solidarności między ludźmi, bez względu na ich płeć, przynależność rasową, etniczną lub narodową, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, poglądy polityczne, status majątkowy i pochodzenie społeczne.

Historia związku

Varsovia Societo Esperantista zostało założone 6 grudnia 1904 roku. (I. Ŝirjaev). Organizacji przewodniczył Antoni Grabowski. (I. Ŝirjaev) Polskie Towarzystwo Esperantystów działało od 1907 roku. (A. Grabowski) W 1908 oficjalnie została założona organizacja jako „Pola Esperanto Societo”. (I. Ŝirjaev)

29 kwietnia 2008 roku Polski Związek Esperantystów został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Statut (PDF 29.06.2013)
Statut (DOC 29.06.2013)

Projekt: Statut 2022 tekst jednolity (PDF)

Projekt: Statut 2022 tekst jednolity Projekt (DOC)

Struktura

Polski Związek Esperantystów (w skrócie PZE) jest dość dużą organizacją, zrzeszająca setki ludzi, aby można było zarządzać tak dużą organizacją oraz umożliwić realizowanie się jej członków potrzebna jest odpowiednia struktura organizacyjna. Wewnątrz PZE można wyróżnić dwa główne rodzaje podziałów tj. wg terytorium i wg zainteresowań. Do pierwszej grupy należą oddziały i koła a do drugiej sekcje. Natomiast do specjalnych zadań powoływane są komisje.

Do zarządzana całością jest powoływany Zarząd Główny, obecnie 6 osób: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i 2 członków zwykłych, który reprezentuje całą organizację oraz zażąda jej mieniem. Kontrolę nad działalnością Zarządu Głównego sprawuje Główna Komisja Rewizyjna (3 osoby).

Oddział – jest to jednostka terenowa PZE, w której zrzeszeni są członkowie z danej części kraju. Posiada zarząd (3 osoby) oraz komisję rewizyjną (3 osoby) a oddział musi należeć minimum 15 członków. Część składek członkowskich pozostaje w oddziale i stanowi fundusz na działania danego oddziału.

Sekcja – jest to jednostka tematyczna, zrzeszająca członków z różnych oddziałów zainteresowanych danym tematem lub chęcią działania na wspólnym polu. Przykładem sekcji jest Polska Młodzież Esperancka, która zrzesza wszystkich młodych ludzi należących do PZE.

KRS: 0000304588

NIP: 526-105-56-75

Numery kont bankowych (Volksvagen Bank):

64 2130 0004 2001 0558 6110 0001 – Konto główne
37 2130 0004 2001 0558 6110 0002 – Pola Esperantisto
80 2130 0004 2001 0558 6110 0004 – oddział Warszawski
53 2130 0004 2001 0558 6110 0005 – La Ondo de Esperanto – opłaty za abonament
90 2130 0004 2001 0558 6110 0018 – 35-a Tutpollanda Esperanto-Kongreso