Język:

Zarząd PZE

Robert Kamiński

Agnieszka Mozer

Zofia Śmistek

Alina Mozer

Gizela Matray

Kamil Getka

Menu

Wspiera nas

Polub nas na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Kontakt

Zarząd Główny PZE

ul. Gen. W. Andersa 37 lok. 59a

00-159 Warszawa

tel.: +48 720 912 520

pea@esperanto.pl

www.esperanto.pl

Vikipedio

facebook

Archiwa

Organizujesz wydarzenie esperanckie? Prześlij nam informację o nim

3

W czasie prac zauważyliśmy, że przychodzą pewne propozycje, które są niedopracowane. Oto przykład: 03- Dziwi mnie, że w statucie z 2013 roku nie ma Naczelnego sądu Koleżeńskiego. Ciekawe, że taki statut przyjęto w KRSie. Ponieważ nie ma w tej uwadze konkretnej propozycji w którym paragrafie i w którym punkcie należy umieścić zdanie o powołaniu Sądu Koleżeńskiego, to takiej poprawki nie można zapisać w propozycjach poprawek. Podobne uwagi będą odsyłane do ZG PZE oraz znajdą swoje miejsce na stronie „Dyskusja”. Może ktoś coś wymyśli i zaproponuje odpowiednią poprawkę.

Warszawa 2020-12-11

2

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

W dokumencie poniżej poinformowaliśmy dość pobieżnie jak wyobrażamy sobie prowadzić prace nad poprawkami do statutu PZE.  Teraz nadeszła pora aby zapoznać zainteresowanych szczegółowo z zasadami według których prowadzone będą prace.

Przyjmowanie poprawek oraz dyskusję nad tymi poprawkami będziemy prowadzić do 15-go kwietnia 2021 r. Pozostały czas do Walnego Zgromadzenia PZE potrzebny będzie ZG PZE  do przygotowania dokumentów na to zebranie.

Każda osoba zgłaszająca poprawkę oraz biorąca udział w dyskusji występować będzie anonimo ale otrzyma swój numer osobisty. Ma to na celu zachęcenie wszystkich do aktywnej pracy. Oczywiście gwarantujemy ochronę tych osób przed ewentualnym ich ośmieszeniem z racji nietrafionych wniosków.

Jeżeli jednak autor poprawki zechce nie być anonimowy to jego nazwisko pojawi się w dokumencie przygotowanym na Walne Zgromadzenie PZE.

Do prac nad poprawkami do statutu potrzebne będą następujące dokumenty:

1) Statut Polskiego Związku Esperantystów – przyjęty 29 czerwca 2013 r.

2) Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach

Po naciśnięciu odpowiedniego linku pojawi się ich pełny tekst.

 

Wszelkie poprawki proszę wysyłać internetowo na adres aleksander.zdechlik@gmail.com . Istnieje także możliwość wysłania swojego wniosku pocztą tradycyjną na adres: Aleksander Zdechlik; ul. Wyzwolenia 4 m.8; 41-800 Zabrze. Rezultat tych naszych prac będzie publikowany na stronie PZE www.esperanto.pl na podstronie „Poprawki 1” a także  w dodatku do Pola Esperantisto.

 

A teraz najważniejsza sprawa, czyli jak powinna wyglądać poprawka. Oto wzór:

===============================================================================

Proponuję zmianę w statucie PZE

Jest: W rozdziale 1 punkcie 2: 2.PZE może używać nazwy w języku esperanto w brzmieniu „Pola Esperanto-Asocio”,w skrócie: „PEA”.

Proponowana zmiana: 2.PZE może używać nazwy w języku esperanto w brzmieniu „Pola Esperantista Asocio ” ,w skrócie „PEA”.

Uzasadnienie: Oficjalna nazwa naszego stowarzyszenia to po polsku  Polski Związek Esperantystów. Dotychczasowy esperancki odpowiednik jest niewłaściwym tłumaczeniem tej nazwy, gdyż po przetłumaczeniu na j. polski jest to Polski Związek Esperancki. Proponowana zmiana powoduje, że tłumaczenie jest idealne a pozostający skrót PEA nie ulega zmianie.

Punkty do poprawy wynikłe z powodu przyjęcia zmiany:

Rozdział 1 punkt 3  Nazwy „Polski Związek Esperantystów” oraz „Pola Esperantista Asocio” a także ich skróty podane w ust. 1 i ust. 2 są prawnie zastrzeżone.

Po pracach nad statutem proszę o ujawnienie mojego nazwiska. 

Jan Kowalski

adres/mail

================================================================================

 

Za zapoznanie wszystkich naszych członków z pracami nad poprawkami do statutu w oddziałach będą odpowiedzialni funkcyjni tych jednostek. Członków indywidualnych powiadomi ZG PZE.

 

Na koniec ostatnia uwaga aby w pracach korzystać tylko z komputera albowiem na telefonie komórkowym strony mogą się nie otwierać poprawnie.

 

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym tekstem i zapraszamy do aktywnego włączenia się do prac.

 

Warszawa 2020-12-03

1

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu PZE, które odbyło się w Warszawie 26-go września 2020 postanowiono powołać mnie jako koordynatora przy pracach związanych z poprawą statutu naszej organizacji. W czasie kiedy pracowałem jeszcze w Zarządzie Głównym zauważyliśmy wiele zapisów w statucie PZE, które należałoby zmienić ale z różnych powodów nie mogliśmy tych zmian dokonać. Zatem zadanie wprowadzenia zmian w statucie spadło na nowy Zarząd Główny PZE. ZG PZE nie jest organem licznym i dlatego chcę moim koleżankom i kolegom chociaż trochę pomóc.

Aby zmienić obowiązujący statut potrzeba dosyć długiego okresu dyskusji.

Przewiduję, że taka dyskusja potrwa do kolejnego Walnego Zgromadzenia PZE

Potrzeba jest też pełnego zaangażowania się wszystkich naszych członków w pracach i ich aktywny udział w dyskusji. Oczywiście głos ludzi z zewnątrz też będzie mile widziany. Niech wypracowany projekt będzie efektem naszej mądrości zbiorowej.

Niniejsze pismo trafi do członków indywidualnych PZE i do oddziałów PZE. Tutaj bardzo ważną rolę będą mieli do spełnienia wszyscy funkcyjni w oddziałach. Ich zobowiązuje się do indywidualnego powiadomienia swoich członków. Z pewnością Zarząd Główny PZE zechce być powiadomiony o efektach tych działań.

A teraz parę szczegółów technicznych. Cała dyskusja będzie prowadzona na bieżąco na naszych stronach internetowych www.esperanto.pl oraz z uwzględnieniem cyklu wydawniczego w dodatku do Pola Esperantisto.

Każda osoba proponująca jakąś zmianę albo zabierająca głos w dyskusji będzie występowała anonimowo. Ma to na celu spowodowanie aby dyskutanci nie bali się ewentualnego ośmieszenia i żeby odważnie zabierali głos w dyskusji.

Wszystkim przyszłym współpracownikom polecam dwa dokumenty z którymi powinni się wcześniej zapoznać:

1) Statut Polskiego Związku Esperantystów – przyjęty 29 czerwca 2013 r.

2) Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach

Zatem polecam oglądać regularnie strony internetowe Polskiego Związku Esperantystów. Tam oprócz niniejszego pisma będzie przykład w jaki sposób proponować zmiany i gdzie swoje propozycje wysyłać.

Na koniec informuję że dyskusja nad statutem będzie prowadzona tylko w języku polskim.

Pozdrawiam.

Aleksander Zdechlik