Język:

Zarząd PZE

Robert Kamiński

Agnieszka Mozer

Zofia Śmistek

Alina Mozer

Gizela Matray

Kamil Getka

Menu

Wspiera nas

Polub nas na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Kontakt

Zarząd Główny PZE

ul. Gen. W. Andersa 37 lok. 59a

00-159 Warszawa

tel.: +48 720 912 520

pea@esperanto.pl

www.esperanto.pl

Vikipedio

facebook

Archiwa

Organizujesz wydarzenie esperanckie? Prześlij nam informację o nim

Na tej stronie zamieszczone będą uwagi napisane w związku ze zmianami do statutu ale nie skutkujące propozycją jakieś poprawki. Może te zamieszczone luźne uwagi, zainspirują kogoś do napisania konkretnej poprawki. Powodzenia!

01-2021-02-06 Dlaczego „członek zwyczajny niepełnoletni” nie?  A dlatego, że członkiem zwyczajnym może być osoba niepełnoletnia, która posiada 16 lat. (Patrz: statut artykuł 16 pkt 2). Członkostwo ograniczone dotyczy zatem osób w wieku 13 do 16 lat a więc osób młodocianych.

05-2021-02-04 Chciałem zwrócić uwagę na potrzebę wyeliminowania takiej niefortunnej formy bo niektórych może wręcz odstraszać od członkostwa. Moim zdaniem nie należy stawiać znaku równości pomiędzy osobą posiadającą „członkostwo zwyczajne ograniczone” a określeniem kogoś jako „ograniczonego”. Określenie „członek zwyczajny młodociany” już brzmi lepiej ale dlaczego nie „członek zwyczajny niepełnoletni” jeśli to kategoria dotycząca osób przed uzyskaniem pełnoletności?

01-2021-02-03  Pytanie, „Kto to wymyślił aby określać innych jako ograniczonych?!” jest pytaniem niewłaściwym. Wymyślać sobie ludzie mogą wszystko. Moim zdaniem pytanie powinno brzmieć: „Kto to zatwierdził………….?!” a zatwierdzających było trochę osób. W czasie Zjazdu Delegatów albo Walnego Zgromadzenia trochę było członków PZE i oni taki statut zatwierdzili. Odpowiedź więc na postawione pytanie jest taka, że to my członkowie PZE  zatwierdziliśmy taki statut. Jedni  głosowali nogami nie przyjeżdżając na zebranie a inni głosowali przez podniesienie ręki. Ja też na tym zebraniu prawdopodobnie byłem. Dzisiaj nie mogę powiedzieć czy byłem za czy przeciw.  Na szczęście mamy obecnie szansę dyskutować nad treścią statutu i może się coś z tego dobrego urodzić. Zamiast członek zwyczajny ograniczony proponuję użyć terminu członek zwyczajny młodociany.

05-2021-02-02                                                                                                                                                                          Czytając paragraf 53 zaskoczyło mnie użyte określenie „osoby będące członkami zwyczajnymi ograniczonymi PZE.” bo brzmi to pejoratywnie. Kto to wymyślił aby określać innych jako ograniczonych?! Moim zdaniem to należałoby też poprawić bo wygląda jak kpina ze zwyczajnych członków.

04-2020-12-21                                                                                                                                                                           Odznaka taka istnieje. Trzeba tylko odnaleźć jej regulamin. Wg mojej wiedzy kilkanaście sztuk takich odznak jest jeszcze w posiadaniu członków ZG PZE.

03-2020-12-10                                                                                                                                                                                Dziwi mnie, że w statucie z 2013 roku nie ma Naczelnego Sądu Koleżeńskiego. Ciekawe, że taki statut przyjęto w KRSie.                                                                                                                                                                                                  Ten wniosek autor uwagi zawnioskował jako poprawkę.

02-2020-12-06                                                                                                                                                                                      Statut jest na ogół dobry i nie wymaga poważniejszych korekt.
Art.13 pkt.16 – działalność na rzecz grup defaworyzowanych.
Jaki sens tego? Pojęcie grupy defaworyzowanej niezdefiniowane. Nie określono przez kogo
defaworyzowane a przez kogo faworyzowane. Na czym polega jedno i drugie. W art.11 i art.13 pkt.19
jest zapisane przestrzeganie praw człowieka i jest to wystarczające dla niedyskryminacji kogokolwiek.
Zatem pkt.16 w art.13 jako zbędny usunąć.                                                                                                                 Ten wniosek autor uwagi zawnioskował jako poprawkę.                                                                                                     Ustanowić honorowa odznakę organizacyjną “Zasłużony Esperantysta” przyznawaną przez Walne
Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
Rozważyć sens w art.37 ust.1 drugiego terminu. Obiektywnie ma on charakter fikcyjny. W ustawie o
stowarzyszeniach nie doszukałem się wymogu drugiego terminu. Może wystarczyłby jeden termin?
Wprowadzić przepis o możliwości wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z
ustawą o stowarzyszeniach. Wprowadzić możliwość odbywania posiedzeń Zarządu Głównego i Głównej
Komisji Rewizyjnej w formie telekonferencji z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.
Wprowadzić obowiązek publikowania na stronie internetowej protokołów z posiedzeń Zarządu Głównego
i Głównej Komisji Rewizyjnej.
Rozważyć przedłużenie kadencji do 4 lat.