Język:

Kontakt

Zarząd Główny PZE

 ul. gen. Wł. Andersa 37/59a

00-159 Warszawa

tel.: +48 222 400 700

pea@esperanto.pl

www.esperanto.pl

 Wikipedia

facebook

Zarząd PZE

Aleksander Zdechlik

Teruo Matsumoto

Robert Kamiński

Alina Mozer

Agnieszka Mozer

Marek Mazurkiewicz

Archiwa

Kategorie

Kongres Polskich Esperantystów w Zabrzu

26-28 maj 2018

37 Kongres Polskich Esperantystów w Zabrzu

na najniższym poziomie w Kopalni Guido -320 m pod ziemią 

przeprowadzony będzie pod honorowym patronatem Pani Prezydent Miasta Zabrze

mgr Małgorzaty Mańki-Szulik

 

Kongres będzie poświęcony polskiemu górnictwu węglowemu

 

Organizator: Polski Związek Esperantystów ul. gen. W. Andersa 37/59 a, 00-159 Warszawa

Termin: 26-28 maja 2018 r. (sobota, niedziela, poniedziałek)

Miejsce: Zabrze (organizatorzy są w trakcie ustalania miejsca spotkań)

Prowizoryczny program

26 maja 2018 r.

Uroczyste otwarcie przewidywane jest na godz. 9:00 w podziemiach Kopalni Zabytkowej Guido. Zabrze ul. 3-go Maja 93. Spóźnień nie przewiduje się.

Po uroczystym otwarciu uczestnicy będą mogli zwiedzić podziemia Kopalni. Bilet normalny 43,00 zł, ulgowy (emeryci, studenci, uczniowie) 39,00 zł.

W godzinach popołudniowych odbędą się prelekcje i wystąpienia artystyczne.

27 maja 2018 r.

Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Esperantystów godz. 10:00.

Zwiedzanie Sztolni Dziedzicznej godz. 14:00. Bilet normalny 49,00 zł, ulgowy (emeryci, studenci, uczniowie) 45,00 zł.

W godzinach popołudniowych odbędą się prelekcje i wystąpienia artystyczne.

28-go maja 2018 r.

Zwiedzanie Rejonowej Stacji Ratownictwa Górniczego  godz. 9 00 (bezpłatne).

Prelekcje.

Uroczyste zamknięcie Kongresu godz 14:00.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zrobienia zmian w programie.

 

Noclegi:

Zarezerwowano noclegi w Hostelu Guido (obok Kopalni) Zabrze ul. 3-go Maja 93a

w pokojach 3-4 osobowych  w cenie 45,00 zł za nocleg już od piątku 25 maja.

W wypadku wyczerpania miejsc w Hostelu Guido organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproponowania innego hotelu i innych cen.

 

Wyżywienie:

We własnym zakresie.

 

Wpisowe:

35,00 zł

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesyłać na mail: aleksander.zdechlik@gmail.com  lub na adres Polski Związek Esperantystów O/Gliwice, skr. poczt. 21, 44-100 Gliwice  z podaniem ilości noclegów oraz  planowanych wycieczek. W zgłoszeniu koniecznie należy podać kontakt.

Zgłoszenia będą ważne dopiero po dokonaniu wpłaty i przyjmowane będą do 30 kwietnia 2018. Po tym terminie organizatorzy mogą przyjąć zgłoszenie ale niczego  nie będą w stanie zagwarantować.

 

Wpłaty:

Na konto PZE  nr 64 2130 0004 2001 0558 6110 0001 z dopiskiem Kongres w Zabrzu

Kwota wpłaty powinna zawierać wpisowe 35,00 zł oraz opłatę za noclegi. (ilość noclegów x 45,00 zł). Powyższsza wpłata może nie podlegać zwrotowi w razie rezygnacji.

 

                                                                       Przewodniczący PZE

                                                                       /Aleksander Zdechlik/

Zgłoszenie

Herb Brodnicy

Oddział w Brodnicy działa głównie w turystyce. Ci którzy chcą uczestniczyć w imprezie turystycznej muszą się koniecznie zapisać  do Oddziału w Brodnicy. Pomaga w tym wszystkim Biuro Turystyczne AnDa proponując tanie wycieczki. To wszystko jest możliwe dzięki działalności przewodniczącej Oddziału pani Jadwidze Łapkiewicz.

Oddział posiada własną siedzibę. Pokazuje ją w miarę duża tablica przy wejściu do bloku.

Lokal jest nieduży i z tego powodu były zorganizowane dwa spotkania, jedno o godz. 10 00 i drugie o godz. 12 00.

Oczywiście nasz przewodniczący nie był najważniejszą postacią tych spotkań. Osobą pierwszoplanową był dyrektor Biura Turystycznego AnDa pan Bartosz Bajon. Mówił on o przyszłych wycieczkach do Bułgarii i na Sycylię.

Wszystkiego Dobrego Przyjaciele.

 Siedziba PZETablica przed wejściem Dyrektor Bartosz Bajon Spotkanie

 Ana Manero, Javier Romero Tello i Miguel Fernández przybyli do Warszawy, bo zaprezentują się podczas naszego Festiwalu.

Jedna z prezentacji Migela Fernandeza i Any Manero podczas dni Warszawskiego Festiwalu.

Z wizytą przy pomniku-grobie Ludwika Zamenhofa podczas dni Warszawskiego Festiwalu.