Język:

Kontakt

(esperanto) Ĉefa Estraro de PEA

str. gen. Wł. Andersa 37/59a

00-159 Warszawa

tel.: +48 222 400 700

pea@esperanto.pl

www.esperanto.pl

Vikipedio

facebook

Zarząd PZE

Aleksander Zdechlik

Teruo Matsumoto

Robert Kamiński

Alina Mozer

Agnieszka Mozer

Marek Mazurkiewicz

Archiwa

Kategorie

Zarząd Główny PZE

Aleksander Zdechlik – przewodniczącyTeruo Matsumoto – wiceprzewodniczącyRobert Kamiński - sekretarz generalnyAlina Mozer – skarbnikAgnieszka Mozer – członekMarek Mazurkiewicz – członek

Aleksander Zdechlik – przewodniczący, Teruo Matsumoto – wiceprzewodniczący, Robert Kamiński – sekretarz generalny, Alina Mozer – skarbnik, Agnieszka Mozer – członek, Marek Mazurkiewicz  – członek

Główna Komisja Rewizyjna PZE

Stanisław Mandrak - przewodniczący

Stanisław Mandrak – przewodniczący, Daniela Gizela Matray-Zandberg – członek, Zbigniew Kowalski – członek

Siedziba PZE: Zarząd Główny, ul. gen. Wł. Andersa 37/59a, 00-159 Warszawa, tel.: +48 222 400 700

Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów na kadencję 2016-2019 został wybrany (przez Walne Zgromadzenie) 28 maja 2016 podczas 35 Polskiego Kongresu Esperanckiego w Łodzi. 
Osoby wchodzące w skład Zarządu sprawują swoje funkcje społecznie.