Pola Esperantisto 2/2022

Estimataj Samideanoj! Jam aperis dua ĉijara „Pola Esperantisto”. Sube vi povas legi ĝian enhavon. Mi kore invitas vin al abono de nia dumonata revuo (precipe en cifereca formo) Jara abonkotizo – nur 10 Eŭroj (precizaj informoj legeblaj sur dua paĝo de kovrilo). Kun varmaj bondeziroj Robert Kamiński   Enhavo: Redaktoraj vortoj …… 2 Estraro informas … Daŭre legi Pola Esperantisto 2/2022